Frågor och svar kring GDPR

Vad är GDPR?

GDPR är en ny EU-förordning som innebär att det blir lag i alla EU länder. Dataskyddsförordningen som det heter på svenska träder i kraft 25 maj 2018 och stärker dataskyddet för alla eu-medborgare. GDPR är i princip behäftat med en del rättigheter för medborgarna.

Vilka är då dina rättigheter som EU-medborgare?

Varje person har rätt till att:

  • se sina registrerade uppgifter
  • få felaktigheter rättade
  • få sina uppgifter skickade till sig
  • ta med sig sina uppgifter till någon annan
  • få sina uppgifter raderade s k rätten att bli glömd
Hur får jag mina rättigheter tillgodosedda i Toddlr?

se sina registrerade uppgifter:

Genom att logga in i Toddlr med ditt användarnakonto kan du alltid se dina uppgifter. I Toddlr är alla personuppgifter registrerade av användaren själv. Inga uppgifter inhämtas från 3e part utan användarens godkännande.

få felaktigheter rättade: Genom att logga in i Toddlr kan du alltid se dina uppgifter och även ändra uppgifterna.

få sina uppgifter skickade till sig: Då man som användare alltid har tillgång till sina personuppgifter finns de alltid tillgängliga när man vill ha dem.

ta med sig sina uppgifter till någon annan Denna möjlighet finns.

få sina uppgifter raderade s k “rätten att bli glömd”

Hur gör jag för att avsluta mitt konto?

Gå till Mer/Användarpofil - scrolla till botten och klicka på Ta bort användare och godkänn genom att välja Ja om du är säker. OBS! Ta bort användare syns endast om man inte är förälder till ett barn eller graviditet.

Kan jag radera innehåll jag lagt upp?

Du kan radera kommentarer, inlägg och barn/graviditeter så länge du är förälder eller skapare av kommentaren eller inlägget.

  • Radera en enskild kommentar genom att gå till inläggets kommentarer och swipea vänster på den aktuella kommentaren du vill ta bort och klicka på Radera.
  • Radera ett enskilt inlägg genom att klicka de tre vertikala prickarna i övre högra hörnet på inlägget. I menyn väljer du Ta bort och godkänn genom att välja Ja.
  • Radera en graviditet eller ett barns profil genom att gå till Barn och sedan swipea vänster över barnet - Klicka på Ta bort och godkänn genom att välja Ja om du är säker. OBS! Alla kommentarer och inlägg kommer att raderas inklusive de inlägg som är kopplade till andra barn!