Första kompletta appen för att följa ditt barns utveckling!

Toddlr är den första kompletta appen för föräldrar och deras vänner som vill följa barnens utveckling från graviditet till småbarnsåldern med sociala funktioner.

GRAVIDITETSKALENDER: Baserat på ditt beräknade förlossningsdatum kommer du får veckovisa uppdateringar med gravid-sammanfattningar, bilder, tips och annat.

BARNUTVECKLING: När din baby är född så fortsätter utvecklingen även i Toddlr. Automatiska månatliga barninformationsuppdateringar med tips.

SÄKER BILDDELNING: Endast dina inbjudna vänner och familj kan se foton och delta i de sociala aktiviteterna av ditt barnsutveckling i ett säkert medium.

HÅLL DIG UPPDATERAD: Håll reda på utvecklingen och interagera med de barn du följer och deras föräldrar.

PRESTATIONER: Föräldrar kan koppla ett inlägg mot en prestation - Första frisörbesöket, första steget etc.

BARNSTORLEKAR: Föräldrar har möjlighet att dela med sig av barnens storlekar på kläder och skor till följare.

FÖDELSEDAGAR: Missa inte din väns barns födelsedag eller ålder. Toddlr hjälper dig hålla reda på barnens födelsedagar åt dig.

FÖRSKOLA: Föräldrar har möjlighet att ge förskolor möjlighet att publicera bilder å förälderns vägnar där bara de som föräldern bestämt kan se bilderna. Förskolan kan även delge information till avdelningens barns föräldrar via appen.